ORIGO BØGERNE - KLIK FOR ØVELSER, OPGAVER, EKSEMPLER
ORIGO – Matematik til gymnasiets 1. G dækker pensum for første år på C-, B- og A-niveau efter bekendtgørelsen fra 2004. C-niveau vil være dækket af bogen med gode muligheder for at vælge mellem forskellige emner afhængigt af samarbejdet med Almen studieforberedelse og andre fag. På B- og A-niveau vil man fokusere ekstra på de dele af bogen, der lægger op til skriftligt arbejde og på matematiske beviser, ligesom man vil inddrage det kapitel, der direkte er beregnet til disse niveauer.
ORIGO – Matematik 2 til gymnasiet dækker pensum for anden halvdel af B-niveau og anden tredjedel af A-niveau efter bekendtgørelsen fra 2004. De dele, der mest er beregnet på A-niveau, er markeret med et A ; men mange af disse kan indgå som valgfrie forløb på B-niveau. På hjemmesiden til bogen findes bl.a. en kort lærervejledning med beskrivelse af nogle muligheder på de to niveauer. Bogen er bygget op, så der er rig mulighed for at differentiere undervisningen og for at inddrage temaer og emner efter studieretning og interesser.
ORIGO – Matematik til gymnasiets 3. G dækker pensum for sidste tredjedel af A-niveau efter bekendtgørelsen fra 2004. Den udkommer i foråret 2007. Den vil indeholde kapitler om vektorer og geometri i 2D, vektorer og geometri i 3D og differentialligninger. Bogen vil naturligvis følge opdelingen fra de to foregående bøger med dele, der lægger op til intuitiv forståelse, dele med stringent bevisførelse samt mange øvelser og oplæg til projektagtige forløb.